Gietschuim

Gietschuim van hoge hardheid of flexibel om lichtgewicht afgietsels te maken.

Vosschemie PU HARD GIETSCHUIM H75-AT Component A 0.7 kg

Technische brochure ( NL ) : PUR H75-AT
Material and Safety Data Sheet ( NL ) :PUR H75-AT

Vosschemie PU HARD GIETSCHUIM H400-AT Component A 1 kg

Technische brochure ( NL ) : PUR H400-AT
Material and Safety Data Sheet ( NL ) :PUR H400-AT

Vosschemie PU HARD GIETSCHUIM TYPE-2 Component B 1.0 kg

Technische brochure ( NL ) : PUR TYPE-2
Material and Safety Data Sheet ( NL ) :PUR TYPE-2

Vosschemie PU FLEXIBEL GIETSCHUIM E-60 A + B Set 1.0 kg

Technische brochure ( NL ) : PU E60