RICHPEN onderdelen

 

Nr 01 Richpen Reserve Naaldkap voor 212A, 212B, 213C, 313C & 312B

 

Nr 02 Richpen Reserve Nozzlekap voor 202B

 

Nr 02 Richpen Reserve Nozzlekap voor Apollo 112A/B

 

Nr 02 Richpen Reserve Nozzlekap voor Apollo 113C

 

Nr 05 Richpen Blokkeerschroef voor 202B

 

Nr 05 Richpen Blokkeerschroef voor 212A, 212B & 312B

 

Nr 05 Richpen Blokkeerschroef voor Apollo 112AB

 

Nr 05 Richpen Blokkeerschroef voor Apollo 113C

 

Nr 06 Richpen Geleidingsring voor 212A, 212B & 312B

 

Nr 06 Richpen Geleidingsring voor Apollo 112AB

 

Nr 06 Richpen Geleidingsring voor Apollo 113C

 

Nr 07 Richpen O-ring naaldafdichting voor 202B, 203C & 303C

 

Nr 07 + 08 Richpen O-ring en Schroef naaldafdichting voor 0.2 mm modellen

 

Nr 09 Richpen Naaldgeleider voor 202B, 302B

 

Nr 09 Richpen Naaldgeleider voor 212A, 212B & 312B

 

Nr 09 Richpen Naaldgeleider voor Apollo 112AB

 

Nr 09 Richpen Naaldgeleider voor Apollo 113C

 

Nr 10 Richpen Naaldveer voor 212A, 212B & 312B

 

Nr 11 Richpen Fixeerschacht voor naaldveer voor 202B, 302B

 

Nr 11 Richpen Fixeerschacht voor naaldveer voor 212A, 212B & 312B

 

Nr 12 Richpen Reserve Naald 0.3 mm voor 203C

 

Nr 12 Richpen Reserve Naald 0.3 mm voor 213C & 313C

 

Nr 13 Richpen Spanmoer voor Naald voor Apollo 112AB + 113C

 

Nr 13 Richpen Spanmoer voor Naald voor 202B, 302B

 

Nr 13 Richpen Spanmoer voor Naald voor 212A, 212B & 312B