Gietschuim

Gietschuim van hoge hardheid om lichtgewicht afgietsel te maken.
 

Vosschemie PU HARD GIETSCHUIM H75-AT Component A 0.7 kg

 

Vosschemie PU HARD GIETSCHUIM H400-AT Component A 1 kg

 

Vosschemie PU HARD GIETSCHUIM TYPE-2 Component B 1.0 kg

 

Vosschemie PU FLEXIBEL GIETSCHUIM E-60 A + B Set 1.0 kg