Gietschuim

Gietschuim van hoge hardheid om lichtgewicht afgietsel te maken.

 

PU HARD GIETSCHUIM H75-AT Component A Vosschemie 0.7 kg

 

PU HARD GIETSCHUIM TYPE-2 Component B Vosschemie 1.0 kg

 

PU FLEXIBEL GIETSCHUIM Obeeliks A + B Set 1.5 kg