Penselen voor ALKYD en OLIEVERF

 

A.R.T Varkenshaar Lyon penseel 74A

 

LEONARD Retouche penseel Kolinsky Marter 77 RO SET

 

LEONARD Varkenshaar 188 RO

 

LEONARD Varkenshaar 192 PL

 

LEONARD Lyonpenseel Runderhaar 352 PL

 

LEONARD Rond puntig penseel Runderhaar 352 RO

 

LEONARD Varkenshaar Spalter 372 PL

 

LEONARD Varkenshaar Spalter 375PL

 

LEONARD 50/50 Pahmi + Synthetisch 589 PL

 

LEONARD 50/50 Pahmi + Synthetisch 589 RO

 

LEONARD 50/50 Pahmi + Synthetisch 589 UB

 

LEONARD Varkenshaar 762 PL

 

LEONARD Varkenshaar 762 PL SET

 

LEONARD Varkenshaar Lyon 1192 CC

 

LEONARD Marter 2160 RO ( voordien 2194 RO )

 

LEONARD Varkenshaar 7623 BB

 

LEONARD Varkenshaar 7624 BB

 

Penseelset Synthetisch A110 Set 1

 

Penseelset Synthetisch A110 Set 2

 

Penseelset Synthetisch A115 Set 1

 

Penseelset Synthetisch A115 Set 2

 

Penseelset Synthetisch A150 Set 1

 

Penseelset Synthetisch A155 Set 1

 

Penseelset Synthetisch A160 Set 1

 

Penseelset Synthetisch A165 Set 1