Penselen Geit

LEONARD Verguldpenseel Geit Tibet 325 RB

LEONARD Verguldpenseel Tibet Geit penseel 339 RD

LEONARD Verguldpenseel Tibet Geitenhaar 412 RB

LEONARD Verguldpenseel Geitenhaar 421 RB

LEONARD Verguldpenseel Geitenhaar Tibet Extra Fijn 422 RB

LEONARD Chiqueteur Tibet Geitenhaar 664 RD

LEONARD Chiqueteur Rond Tibet Geitenhaar 664 RO

LEONARD Zilver Spalter Geitenhaar 1371 PL

LEONARD Goudlegger Tibet Geitenhaar 3240 PL

LEONARD Brècheur Tibet Geitenhaar 3610 RO

LEONARD Chiqueteur Tibet Geitenhaar 3620 RD

LEONARD Goudstoffer Geit 4101 RB

LEONARD Verguldpenseel Geit 4111 RB

LEONARD Chiqueteur 2 Tap Tibet Geitenhaar 6643 RO

LEONARD Chiqueteur 2 Tap Tibet Geitenhaar 6643 RD

LEONARD Chiqueteur 3 Tap Rond Tibet Geitenhaar 6642 RO

LEONARD Chiqueteur 3 Tap Rond Tibet Geitenhaar 6642 RD

LEONARD Chiqueteur 3 Tap Plat Tibet Geitenhaar 6644 RO

LEONARD Chiqueteur 3 Tap Plat Tibet Geitenhaar 6644 RD